Brněnská advokátní kancelář Mgr. Evy Kocmanové je zaměřena na poskytování komplexních právních služeb pro podnikatelské subjekty. Je však připravena poskytnout právní pomoc každému, kdo ji potřebuje – zejména v oblastech obchodního, pracovního, občanského a správního práva.

Nabízím také speciální právní služby a právní služby v anglickém jazyce. Spolupracuji s daňovými poradci, patentovými a známkovými zástupci.