Formy poskytování právních služeb

Dlouhodobá spolupráce:

s fyzickými osobami-podnikateli a obchodními společnostmi, zejména:

 • Právní konzultace
 • Správa pohledávek
 • Právní audit
 • Zastupování v soudních řízeních
 • Průběžné informování o aktuální právní úpravě a novelách zákonů

Znalost právních, personálních a ekonomických poměrů klienta umožňuje efektivnější právní ochranu jeho zájmů.

Právní služby pro jednotlivé případy (ad hoc):

 • Konzultace a právní poradenství
 • Vyhotovení listin (smlouvy, podání, návrhy, žaloby...)
 • Zastupování před soudy a jinými orgány
 • Právní rozbor a návrh řešení

Další služby:

 • Poskytování právních služeb i v anglickém jazyce
 • Přednášky, školení zaměstnanců aj.

Chtete-li si domluvit schůzku, můžete tak učinit pomocí tohoto kontaktního formuláře. Další informace naleznete v sekci Kontakt.