Odměna za služby

Smluvní:

Může být s klientem dohodnuta např. jako:

  1. Paušální odměna za měsíc (v případě dlouhodobější spolupráce)
  2. Odměna dle dohodnuté hodinové sazby (např. pokud není možné předem určit délku trvání a rozsah)
  3. Odměna za vyřízení věci (dohodnuta za vyřízení věci bez ohledu na délce trvání a rozsahu).

Mimosmluvní:

Výše mimosmluvní odměny je stanovena vyhláškou 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), a to v závislosti na povaze a počtu úkonů.

Mimosmluvní odměnu lze snížit ve smyslu § 12 advokátního tarifu až na polovinu.

Chtete-li si domluvit schůzku, můžete tak učinit pomocí tohoto kontaktního formuláře. Další informace naleznete v sekci Kontakt.